Didem Kürt ismi mi?

Photo of author
Written By admin

Didem isminin kökenine bakıldığında Farsça ile Türkçe karışımı olduğu görülmektedir.

Didem Kürtçe ne demek?

"Gözüm, gözüm gibi sevdiğim, sevgilim" anlamında kullanılan bir ad.

Mirza nerenin ismi?

Farsça kökenli olan bu isim, dilimize ulaşan yabancı kökenli isimler arasındadır. Mirza ismi ülkemizde farklı anlamda kullanıldığı gibi İran'da da farklı anlamla kullanılır. Mirza isminin en bilinen anlamı, hükümdar gibi soylu kişilerden gelen kimsedir. Yani bir Emiroğlu beyi anlamında kullanılır.

Neslihan Kürt ismi mi?

Neslihan ismi Arapça, Türkçe ve Farsça kökenli olarak bir araya getirilmiş en güzel isimlerden biridir.

Kürtçe Naime ne demek?

Naime isminin anlamı “nazlı bir şekilde büyütülmüş” olarak tanımlanır.

Dilara Kürtçe ne demek?

Dilara 'dil' ve 'ara' kelimelerinden oluşturulmuş Kürtçe kökenli kız çocukları için kullanılan bir isimdir. Dilara 'dil' ve 'ara' kelimelerinden oluşturulmuş Kürtçe kökenli kız çocukları için kullanılan bir isimdir. Kürtçe'de "Dil" kelimesi "Dıl" şeklinde okunur ve ' kalp, gönül' anlamına gelmektedir.

Aden ismi ne anlama gelir?

Aden ismini bebeğine koymak isteyen bireyler de bu ismin anlamını merak etmektedir. Aden isminin anlamı karşımıza "cennet bahçesi" olarak çıkmaktadır. Bu isim ayrıca terim anlam olarak da "salgı yapan organ veya bez" anlamında biyolojide kullanılmaktadır.

Kayra ismi ne anlama gelir?

Kayra, saygın bir kimse tarafından yapılan iyilik, ihsan ve lütuf anlamını taşır. Tanrının insanı koruması ve esirgeyici olması şeklinde de tanımlanabilir.

Nihan Kürt ismi mi?

Köken olarak Nihan Farsçaya uzanır.

Perihan ismin ne demek?

Çok fazla kişiyi araştırmaya yönelten Perihan İsminin Anlamı: 1. Büyücü, perileri davet eden. 2. Periler hükümdarı demektir.

Kürtçe’de Ari ne demek?

Ari kelimesinin anlamından başlayalım: Fırat kenarı ve Orta Anadolu Kürtleri ateş için 'ar' kelimesini kullanır. Kürdistan da bu 'agır' dır.

Kenan ismi ne anlama gelir?

Kenan isminin dini literatürdeki karşılığı vaat edilmiş topraklardır. Tevrat'ın Tekvin bölümünde Kenan olarak adlandırılan ülkenin Nil nehrinden başlayıp Mısır'a kadar uzandığı anlatılır. Yahudiler için Kenan ülkesi kutsaldır.

Dilyara ne demek?

Türk Dil Kurumunda veya sözlüklerde yer alan anlamlarını tüm detayları ile derledik. Birinci anlamı gönül alan, gönül kapan, gönül dinlendiren ve gönül okşayan anlamına gelmektedir. İkinci anlamı ise eski Türk mürekkep makamlarından birisidir.

Diara ne demek?

Gönül alan, gönül okşayan

Gönlü süsleyen.

Liva ne anlama gelir?

Liva bayrak, vilayet ve belde arasında olan sancak ve askeri terim olarak tugay, Tuğgenaral demektir. Liva erkek ismi olarak kullanılırken, bayrak, tugay ve sancak anlamları ile kullanılmaktadır.

Aren erkek ismi mi?

Günümüzde son dönemde daha sık duyduğumuz Aren ismi erkek çocukları için kullanırlar. Farklı bir yapıya sahip olan ve nadir duyulan bir isim olması bir çok kişinin tercih nedenleri arasında yer alır.

Aden ne demek kuranda geçiyor mu?

Aden ismi Kuran'ı Kerim'de, 4 ayrı surede geçmektedir. Necm ve Hud surelerinde helak olan kavimlerden birinin adı ''Adn'' olarak geçer. Furkan ve Ankebut Surelerinde ise altından ırmaklar akan ve sayısız meyvenin olduğu cennet bahçelerinin adının Aden olduğu bildirilir.

Yağız ismi ne anlama gelir?

Günümüzde sıklıkla kullanılan Yağız ismi, esmer olan, yiğit kişi ya da doru olan kişi anlamlarına gelmektedir. Erkek ismi olarak kullanılması ile yiğit anlamı kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu isim güzel ve bakımlı olan kişi anlamına da gelmektedir.

Sevda Kürt ismi mi?

Sevda, Arapça kökenlidir.

Mihra ismi ne anlama gelir?

Mihra İsminin TDK Sözlük Anlamı Nedir? Mihra isminin Türk Dil Kurumu verilerine göre anlamı hoşgörü sahibi, muhabbeti iyi, iyi niyetli ve iyiliksever, sevecen yapılı anlamlarına gelmektedir. Bunların yanı sıra Mihra ismi tutulan anlamında da kullanılmaktadır.

Zeyneb ne anlama gelir?

Zeynep, Arapça Zeyneb (زينب) isminin Türkçeye yerleşmiş halidir. Türkçe anlamı 'babasının süsü (ziyneti)' demektir. Zeynep; Arapçada, Zeyn (süs) ve Eb (baba) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.

Pera ismi ne anlama gelir?

Latince Petra kelimesinden türeyen Pera, bu anlamda 'Sağlam, güçlü ve kararlı' anlamına da gelir. Hem erkek hem de kız çocuklarda kullanılan Tansu ismi ile aynı anlamı taşıdığı söylense de Tansu, "Şafağın aydınlattığı su gibi parlak ve temiz olan" anlamındadır.

Ada Kürtçe ne demek?

KÜRTÇE KELİMELER Girav=ada…

Kürtçe Arden ne demek?

Arden ismi, ışıl ışıl olan ve parlayan manalarına gelmekte olan bir isim olarak bilinmektedir.

Kayra ne anlama gelir?

TDK'da yer alan bilgiler eşliğinde, Kayra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir; Yüksek büyük tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik, lütuf.

Eymen ismi ne anlama gelir?

Eymen ismi şansı ve talihi ifade etmektedir. Şansı bol olan, talihli kişi anlamında kullanılmaktadır. Arapça kökenli bir isimdir. Arap toplumunda eski yüzyıllardan bu yana erkek çocuklarına isim olarak verilmiştir.

Dara Kürt ismi mi?

Erkek çocuklar için değerlendirilen dara ismi, Farsça kökenli bir isimdir.

Dara Jiyan ne demek?

Kadın ve yaşam arasındaki bağlar özgürlük ölçüsüdür. Kadınların yaşamın merkezinde yer alışları o alanları özgürleştirme anlamı taşır.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
%d blogcu bunu beğendi: