Ya Celal ne demek?

Photo of author
Written By admin

TDK'da yer alan bilgiler eşliğinde, Celal ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir; Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan. Büyüklük, ululuk azamet. Hiddet, öfke.

El Celal ne demek?

Celâl Allah'ın en yüksek seviyede ululuğunu ifade eder; bu anlamdaki celâlin Allah'tan başka hiçbir kimse tarafından bilinmesi mümkün olmadığından celâl ile ilgili açıklamalardan sadece cemâl (ilâhî güzellik) ve bu cemâlin celâli (celâlü'l-cemâl) yani güzelliğin aşkınlığı anlaşılır.

Delal ismi ne anlama gelir?

Delal isminin insana sevimli ve hoş görünen anlamına gelmektedir. Aynı zamanda eda, naz ve işve anlamına da sahiptir. Delal, Türkçe karşılığının ise sevgili, değerli, hoş ve aziz anlamlarına gelir.

CMAL ne demek?

Tasavvuf terimi olarak da Allah'ın lutuf ve rızasına delalet eden isim ve sıfatlarını ve onun mutlak güzelliğini ifade etmek için kullanılır. Mutasavvıflar Allah'ın lütuf ve rızasını gösteren sıfatlarını "cemâl" tabiriyle ifade etmişlerdir.

Ya Celil ne anlama gelir?

"Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olmak; uzun ömürlü olmak" mânalarına gelen celâl (veya celâle) kökünden türemiş bir sıfattır. Allah'a nisbet edildiğinde "hiçbir kayıt ve kıyas kabul etmeksizin azamet sahibi, kadrü kıymeti ve mertebesi en yüce olan" gibi anlamlar taşır.

Liya Kürtçe ne demek?

Liya'nın anlamı “Sabırlı, Sabrın en iyisi, sabrın en güzeli, en sabırlı” anlamına gelmektedir.

Bebekamın ne anlama gelir?

Bebekamın Kelimesinin Kullanımı

Bebekamın kelimesi, Türkçe'de sevgi sözcükleri veya şefkat ifadeleri olarak kullanılır. Genellikle, sevgilisine, ailesine veya yakın arkadaşlarına hitap ederken kullanılır.

Kişmiri ne demek?

Kişmiri kelimesi Türkçe'de "Alımlı." anlamına gelir.

Tafsilat ne anlama gelir?

Bir şeyi hiçbir detayını atlamadan, tüm yönleriyle irdelemeye ve anlatmaya tafsil denir. Tafsilat ise bu sözcüğün çoğul halidir. Birçok deyim ve kalıp ifadede tafsilat sözcüğü geçer. Örneğin tafsilata girmek, önemsiz bir şeyi dallandırıp budaklandırmak ve hiç gereği yokken ayrıntılı bir şekilde anlatmak anlamına gelir.

Ya Habir ne anlama gelir?

El-Habîr Anlamı

Kuran'ı Kerim'in 26. Ayetinde geçen bir ayette geçen bu isim en genel anlamı ile "her şeyin iç yüzünü bilmek" anlamına gelmektedir ve Allah'ın her şeyi bildiğini, herkesin içindekini görebildiğini ve ondan gizli bir şeyin olamayacağını anlatır.

Ya Aziz ne için okunur?

El Aziz esmasını zikir haline getirmek işlerin kolaylaşmasını ve duaların kabul olmasını sağlamaktadır. El Aziz ismi şerifi sabah namazından sonra zikredilmesi rızkın artmasına bereket olmasına vesile olmaktadır. El Aziz ismi şerifinin okunma sayısı 94 olarak bilinmektedir.

Mira Kürt ismi mi?

Kökeni Latinca olan Mira ismi Kur'an-ı Kerim'de ise yer almamıştır. İspanyolca anlamı üzerinden de değerlendirilen Mira, Latince'den Türkçe'ye yerleşmiştir.

Eliz Kürtçe mi?

Eliz Türkçe kökenli bir sözcüktür.

Kürtçe aşkım demek ne demek?

Aşkım kelimesi Kürtçe'de "evînê min" veya "hezkirina min" olarak söylenir. "Evînê" kelimesi sevgi anlamına gelirken, "hezkirin" kelimesi ise aşk anlamına gelmektedir.

Delalamin Kürtçe ne demek?

Delalamın = Değerlim

Zeylem ne demek?

Eski dilde etek anlamına gelen zeyil sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiştir. Kelimenin ''zeyl'' şeklinde kullanımı da yaygındır. Genellikle bir kitabın sonuna yazılan ek kısımları tanımlamak için kullanılır. Dipnot, açıklama ve izahat anlamlarına gelen kelime, resmi sözleşmelerde de geçer.

Ayend ne demek?

Evet!, hay hay!

Seida ne demek?

Seyda isminin anlamı TDK'da yer alan bilgilere göre şu şekilde: İleri gelen, seçkin.

Muayyen ne anlama gelir?

TDK kelime anlamı olarak muayyen sözcüğü, 'belirli ya da belirlenmiş' biçiminde karşılık buluyor. Herhangi bir olay ya da konuşmak için daha önceden belirlenmiş durum olarak ele almak mümkün.

Malumat ne anlama gelir?

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan kalıplaşmış ifadelerden biri olan Malumatım var, bilgim ya da haberim manasında kullanılır.

Ya Basir ne zaman okunur?

El-Basir esmasının ebced değeri ve zikir sayısı 302 olarak bilinmektedir. Zikir günü ise Pazar günüdür. Zikir saati, Güneş'tir. Sabah en erken vakitlerde ve mutlaka ikindi namazı sonrasında zikredilmesi tesirli olacaktır.

Es Semi ne için okunur?

Es Semi esmasının anlamı kısaca her şeyi duyan ve işiten anlamına gelmektedir. Allah'ın her kulunu duyduğu her şeyi işittiği anlamına gelen bu esma oldukça hayırlı bir esmadır. Es Semi esmasını zikreden her kimse Allah-u Teala ona hayırlı işler ve kısmetler nasip eder.

Ya bari ne anlama gelir?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Bari, emsali ve maddesi olmadan yaratan ve yarattığı evreninin bütün parçalarını düzen ve ahenk içinde var eden anlamına gelir. El-Bari ismi şerifi, Allah'ın sonsuz yaratma gücünü aynı zamanda yarattığı her şeyi uyum içinde ve kusursuz yaratmasını simgeleyen bir isimdir.

Ya hakim ne için okunur?

"Ya-Hakim" zikrinin çokça zikrine devam edilmesi halinde kişinin kalbinde hikmet pınarları yolları açılır. Her namaz sonrasında 78 kez "Ya Hakim Celle Celaluhü" zikri çekilirse kişinin öğrenme kabiliyetinde artış meydana gelir. " Ya Hakim Celle Celalühü" zikrine 78 kez devam eden kişi ilimde ilerler ve başarı kaydeder.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
%d blogcu bunu beğendi: