Zatı âlileri ne demek?

Photo of author
Written By admin

zat-ı alileri / zât-ı âlileri

Yüksek şahsiyetiniz.

Zatı aşk ne demek?

İşte tasavvufta buna ilk harekete durgun su gibi olan Cenab-ı Hakkın ilmine iradesine ezeldeki durumuna bir başlangıç olarak bu hareke aşk-ı zati deniyor. Tercümesi Cenab-ı Hakkın kendi kendine olan aşkı.

Zat diye kime denir?

Anlamı merak edilen zat kelimesi, kişi anlamında kullanılıyor. Kişi anlamına sahip olan ve günümüzde belirlenen anlamlarıyla tercih edilen bir kelimedir.

Zatı Kibriya ne demek?

zat-ı kibriya / zât-ı kibriya

Sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Allah.

Zatı ikram ne demek?

zat-ı zülcelal ve'l-ikram / zât-ı zülcelâl ve'l-ikram. Sonsuz yücelik, haşmet sahibi olan, çok ihsan ve bağışta bulunan Allah.

Allah zatı ne demek?

Dinimize göre Allah'ın sıfatları zati ve subuti olarak ikiye ayrılır. Sadece Allahu Teala'da bulunan sıfatlar zati olarak nitelendirilir. Subuti sıfatlar ise varlığı kesin ve mutlak olan sıfatlar anlamına gelir. Bu nedenle Allah'ın isimlerinden biri Vacibu'l Vücud, yani zorunlu varlıktır.

Zat ı Şahane insan ne demek?

Zat-ı Şahane Ne Demek? Belli bir alanda uzmanlaşmış, herkesin gıpta ile baktığı kişilere zat-ı şahane denir. Şahane kelimesi şah ve -ane eklerinden oluşmuştur. İlk anlamı hükümdar gibi haşmetli olsa da günümüzde daha çok muhteşem ve eksiksiz anlamına gelir.

Şahıs zat ne demek?

Bu kelime dizimi zat ve şahane kelimelerinin birleşiminden oluşur. Zat, şahıs anlamına gelir. Bu kelime aynı zamanda bir şeyin özü ya da cevheri demektir. Şahane ise şahlara yakışır, gösterişli anlamına gelir.

Münezzeh demek ne demek?

Arı duru, temiz, – Uzak tutulan, uzak, Genel açıklaması olarak ise herhangi bir durumdan ayrı tutulmuş veya uzak tutulmuş duruluk şeklinde tabir edilmektedir. Arapça kökenli bir kelime olarak münezzeh dini anlamı itibariyle Türkçede önemli bir sözcüktür.

Zaaf kelimesi ne anlama gelir?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman zaaf sözcüğü için, 'irade zayıflığı ya da düşkünlük' anlamları ele alınabilmektedir. Herhangi bir durum ya da kişiye karşı zayıflık göstermek ve onun için düşkün olma durumu şeklinde ifade edilebilir.

Zaaftır ne demek?

İrade zayıflığı veya düşkünlük olma durumu olarak ifade edilen bu hissiyat durumuna, kişinin bir kişiye ya da varlığa düşkünlüğü ve bağımlılığı gibi hallerde kullanılan bir kelimedir. Zaaf kelimesi dilimizde deyim olarak kullanılmaktadır.

Hz Kibriya kimdir?

Büyüklük, ululuk, azamet: Bak mülküne var mı intihâsı / Bak zihne sığar mı kibriyâsı (Muallim Nâci). 2. Allah, Cenâbıhak: “Habîb-i kibriyâ: Cenâbıhakk'ın sevgili kulu: Hz. Muhammed.” “Huzûr-ı kibriyâ: Allah'ın huzûru.” Dîdâr-ı kibriyâyı kemâliyle gösteren / Şeydâ gönülden özge bir âyîne bilmedik (Yahyâ Kemal).

Zatı güzel ne demek?

İlk anlamı hükümdar gibi haşmetli olsa da günümüzde daha çok muhteşem ve eksiksiz anlamına gelir.

Zatı baki kalacaktır ne demek?

zat-ı baki / zât-ı bâkî

Kendi varlığı sonsuza kadar devam eden ve dilediği varlığa bekâ veren, onları sonsuz ve kalıcı hale getiren Zât; Allah.

Ya zel celal ne demek?

Zü'l- Celal-i ve'l-İkram kelime anlamı itibariyle 'azamet sahibi ve yüce olmak' anlamları üzerinden tabir edilmektedir. Ve bu anlamları tamamen Allahü teâlâya aittir. Aynı zamanda Cömert, merhametli, asil ve şerefli gibi kelime anlamları üzerinden de kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.

Zü l ne demek?

Sonsuz büyüklük, haşmet ve mükemmellik sahibi olan yüce Allah.

Zül Celali vel ikram dersek ne olur?

5 vakit namazdan sonra 1100 kere " Zü'l-Celâl-i Ve'l-İkrâm celle celâlühû " zikrine devam edenin her isteği olur, mesleğinde ilerler, geçim sıkıntısı çekmez, kısmeti açılır ve her kes tarafından sevilir.

Vücûd ne demek?

Sözlükte “var olmak, bulunmak; varlık” anlamındaki vücûd felsefe terimi olarak “bir şeyin zihinde ve zihnin dışında gerçek varlığa sahip olması” veya “bir şeyin aklî tahlil yoluyla belirlenen mahiyeti, zatı” diye tanımlanır.

Vücud ne demek?

Dini bir terim olarak da vücudun belirli bir karşılığı vardır. Allah'ın zihnin dışında gerçekliğinin bulunduğunu ve mevcudiyeti zorunlu bir varlık olduğunu belirtir. Allah'ın varlığı zâtının gereği yani kendindendir, O'nun dışındaki varlıkların mevcudiyeti ise kendileri dışındandır.

Din Beka nedir?

Sözlükte “sebat ve devam etmek, kesintiye uğramadan geleceğe doğru sürüp gitmek” anlamına gelen bekā, terim olarak Allah Teâlâ'nın varlığına herhangi bir yokluğun gelemeyeceği (fenânın selbi) mânasını taşır; zıddı fenâdır.

Kaim olmak ne demek?

Bir kimsenin ya da bir şeyin yerine kullanılmak veya onun yerime geçmek anlamına kullanılmaktadır.

Müteşekkir etmek ne demek?

Müteşekkir ile beraber aynı zamanda müteşekkir kalma şeklinde kelime grubu bulunmaktadır. Bu sözcük ise TDK üzerinden, 'bir duruma karşı teşekkür etme durumuna girmek' biçiminde ifade edilebilir. Genelde kibarlık ve naiflik ile beraber saygılı bir şekilde teşekkür etmek anlamı üzerinden de ele alınabilmektedir.

Biz zati ne demek?

1. Kendinden, özünden, aslından: Kaldı ki sanat, sanat eseri bizâtihi kıymet olan şey (Ahmet H.

ZAAT ne demek?

Bitkilerin kök, gövde ve dallarının boydan boya ortasında bulunan, hafif, gevrek ve çoğu yumuşak bölüm. İçine, arılığını, saflığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan, saf, arı.

1 şahıs ne demek?

birinci şahıs ne demek? Söz içindeki oluş ve kılışı şahıslar hâlinde karşılayan şahıs zamirlerinden, konuşan veya konuşanların dil bilgisindeki adları: ben: ben gönderdim (konuşan:teklik 1. şahıs), biz: biz gönderdik (konuşanlar: çokluk 1. şahıs).

Dinde zat ne demek?

Zât, mahiyet ve hakikat terimleri çoğunlukla aynı anlamda ve birbirinin yerine kullanılır. “Kendi kendisiyle var olan, varlığını sürdürmesi için başka bir şeye dayanmayan” şeklindeki tanımıyla zât cevherle de aynı mânaya gelir.

Tevazu ne demek ne demek?

Alçakgönüllülük anlamına gelen tevazu kelimesi yüzyıllardan bu yana kullanılan bir kelimedir. Alçakgönüllülük sizi diğerlerinden daha iyi veya daha yüksek olduğunu görmediğinizde ortaya çıkar.

Ya Subhan ne demek?

Subhan'Allāh (Arapça yazılışı: سبحان الله); Türkçeye sıklıkla "Allah münezzehtir" şeklinde çevrilen, Türkçe diziliş ile "Allah Subhan'dır" anlamında olan Arapça bir ifadedir.

Münevver ne anlama gelir?

Münevver isminin anlamı “parlatılmış, aydınlatılmış ya da ışıklı” olarak tanımlanır.

Bana garezi var ne demek?

Garezi mi var, kini olup olmadığını sorgulamak için kullanılıyor. Kini mi var, anlamında kullanılıyor.

Metanetini ne demek?

Metanet kelimesi güçlü ve dayanıklı olmak anlamına gelir. Bu kelime Muhkem sözcüğü ile yakın anlamlı olsa da muhkem daha çok nesneler ve yapılar için kullanılır. Örneğin: Muhkem bina, muhkem kapı, muhkem masa. Yalnızca insanlar için kullanılan metanet kelimesi ise dirayet ve dayanma gücü manasına gelir.

Zarafet ne anlama gelir?

Zerafet kelimesi, insanlara karşı nazik davranan, nezaketli ve hoşgörülü kişilere denir. Aynı zamanda abartıdan uzak, sade ama duruşu ve şekli ile dikkat çeken nesneler için de bu kelime tercih edilir. Zariflik, zarif davranış ya da zarif olma durumu ve zarafet şeklinde de tanımlanır.

Nahif bir insan ne demek?

Kibar şekilde davranan bir kişiye ne kadar naif denir. Naif kelimesi; tecrübesi olmayan, toy, deneyimsiz anlamlarına gelmektedir. Nahif ise; hassas, ince, kibar manalarını taşır. Yani bir kişiye sıfat şeklinde kibar demek amaçlı nahif kelimesini kullanmak daha doğru olur.

Ahenkli olmak ne demek?

1. Âhengi olan, kulağa hoş gelen (ses, mûsikî parçası), âhenktar. 2. Göze ve rûha hoş gelecek düzende olan, düzgün, uyumlu, mütenâsip: “Âhenkli bir vücut.” “Âhenkli yürüyüş.” 3. Huzur içinde, iyi geçim üzere olan: “Âhenkli hayat.”

Gobeller ne demek?

Göbel TDK sözlük anlamı şu şekildedir: isim,halk ağzında Kimsesiz, başıboş çocuk. Yaramaz çocuk.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
R10 abc.cam
%d blogcu bunu beğendi: